W programie do rozliczeń podatkowych za rok 2020 przestawiamy Państwu Organizacje Pożytku Publicznego, które działają w skali społecznej – swoim oddziaływaniem, realizowaną w wieloraki sposób pomocą obejmują całe grupy potrzebujących ludzi.

Program jest przygotowany tak, by umożliwić szybkie i bezproblemowe przekazanie 1% na rzecz OPP zaproponowanej przez nas Organizacji, poprzez automatyczne podstawienie jej nr KRS w odpowiednie pole formularza. Program losowo wybiera jedną z OPP, z utworzonej w programie listy i dokona obliczenia wartości do przekazania na jej rzecz. Jeśli jednak macie Państwo upatrzoną Organizację, którą chcecie wesprzeć swoim JEDNYM PROCENTEM, której nr KRS jest Wam znany, możecie w odpowiedniej pozycji formularza wpisać inny numer, niż podstawiony przez program.

Wybrać w rozliczeniu podatkowym możemy tylko jedną organizację - przez wpisanie jej numeru KRS w sekcji o nazwie WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

Jeżeli chcecie Państwo wybrać jedną z proponowanych przez nas OPP, jednak inną niż wylosowana przez program, w poz. Nr KRS można rozwinąć listę wyboru. Kliknięcie na nazwie Organizacji lub odnośniku "Wybierz do zeznania" powoduje wpisanie jej numeru w pozycję formularza. Jeśli natomiast zdacie się Państwo na standardowe działanie programu - nie trzeba robić nic, a jeden procent zostanie przekazany potrzebującym!

Chociaż czasami wydaje się, że są to niewielkie pieniądze, ale w skali społecznej składają się na znaczące kwoty dla potrzebujących, objętych opieką i staraniami fundacji czy stowarzyszeń. Liczy się każda złotówka!

W tym roku możemy przekazać nasze złotówki (również te pojedyncze) na rzecz którejś z Organizacji:

Brama Bratek Czyste Serca
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Fundacja im. św. Cyryla i Metodego Fundacja Pomocy Dzieciom
Fundacja Świętego Barnaby Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek Hospicjum Królowej Apostołów
Hospicjum św. Łazarza Kairos Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
Latarnia Lazurki Młodzież dla Chrystusa – Polska
Nasza Szkoła Podlaskie Centrum Radiowe Promyk
Razem Spes Stow. Przyjaciół Ludzkiego Życia
Żyj dla Innych Stowarzyszenie św. Celestyna