UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacja o wykorzystaniu plików Cookies (ciasteczek)

Wykorzystujemy pliki Cookies (ciasteczka) aby zwiększyć komfort korzystania z naszych Witryn internetowych oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług.

Nowe ustawodawstwo unijne i znowelizowana ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadziły zasady dotyczące informowania użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki Cookies (ciasteczka).

Czym są pliki Cookies (ciasteczka)?

Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysyłany za pośrednictwem Witryny do magazynu przeglądarki na twardym dysku Państwa komputera. Podstawowym celem technologii Cookies (ciasteczek) jest identyfikacja przeglądarki i komputera Użytkownika oraz zapamiętanie dodatkowych informacji na temat wizyty Użytkownika w Witrynie, wykonanych akcji, zdefiniowanych preferencji, itp. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić bardziej komfortową obsługę Witryny i dostosować zawartość oraz wygląd Witryny do Państwa preferencji.

Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane?

W witrynie stosowane są następujące rodzaje plików Cookies (ciasteczek):

Pliki Cookies (ciasteczka) sesji
Są to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostające w magazynie przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Zapewniają one identyfikację przeglądarki i komputera Użytkownika podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi podstronami Witryny. Takie pliki Cookies (ciasteczka) są konieczne dla poprawnego działania niektórych mechanizmów Witryny. Zablokowanie Cookies (ciasteczek) sesji może spowodować, że nie będą Państwo w stanie korzystać z całej funkcjonalności witryny.

Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe
Są wykorzystywane w celu zapamiętania wcześniejszych wizyt i akcji wykonanych przez Użytkownika w Witrynie (np. spersonalizowanie nawigacji, zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji, itp.). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostają w magazynie przeglądarki Użytkownika również po opuszczeniu Witryny. Maksymalny okres przechowywania Cookies (ciasteczka) jest definiowany przez Witrynę zależnie od przeznaczenia, okres ten może być skrócony za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe (do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia) pozwalają na przekazanie zapisanych informacji do serwera przy każdych odwiedzinach Witryny. 

Pliki Cookies (ciasteczka) podmiotów zewnętrznych

W niektórych przypadkach, mogą zostać wykorzystane usługi zewnętrznych Wydawców (np. w celu obsługi reklam, optymalizacji komunikacji, obsługi statystyk oglądalności). Zewnętrzni wydawcy korzystają w ten sam sposób z plików Cookies (ciasteczek) aby zwiększyć skuteczność mierzenia oglądalności, skuteczność reklam.


Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Cookies (ciasteczek)

Pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane w Witrynie za zgodą Użytkownika.

Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Witryny.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Witrynie plików Cookies (ciasteczek) oraz zdecydować o ich usunięciu poprzez wprowadzenie określonych zmian w konfiguracji przeglądarki.

Zablokowanie otrzymywania i usunięcie plików Cookies (ciasteczek)

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików Cookies (ciasteczek) narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili zablokować ich otrzymywanie oraz usunąć Cookies (ciasteczka) już zgromadzone w magazynie przeglądarki. Zmiany można dokonać dla konkretnej Witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" proszę wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcecie być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" proszę wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możecie regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki proszę wybrać "Narzędzia", a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórzcie menu i wybierzcie "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Apple Safari
W menu "Safari" proszę wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

Inne przeglądarki
W ustawieniach przeglądarki należy odszukać ustawienia związane z prywatnością. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniej opcji sugerujemy zapoznanie się z dokumentacją przeglądarki na stronie internetowej jej producenta.

Telefony komórkowe, tablety, inne urządzenia mobilne
Każdy model urządzenia może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego lub zainstalowanej w nim przeglądarki.

.

Umowa licencyjna na użytkowanie programu PITy 2021 Asystent

§1 Definicje

 1. Program – aplikacja komputerowa PITy 2021 Asystent służąca do sporządzania rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2021.

 2. Wydawca – Fundacja Nasza Szkoła - KRS 0000147428.

 3. Autorzy – Fundacja Nasza Szkoła - KRS 0000147428 oraz inne osoby zaangażowane w opracowanie Programu.

 4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z programu PITy 2021 Asystent.

 5. OPP - Organizacja Pożytku Publicznego.

 6. Promowane OPP - Lista Organizacji Pożytku Publicznego promowanych przez Wydawcę zawarta w bazie Programu.

§2 Umowa licencyjna

 1. Prawo do korzystania z Programu ma Użytkownik, który zainstalował Program na komputerze na wskazanych w niniejszej Licencji warunkach. Zapoznanie się z treścią Umowy licencyjnej możliwe jest także z poziomu Programu, z menu „Pomoc / Słowo wstępne i licencja” lub z menu „Pomoc / O Programie - Warunki licencji”.

 2. Każde uruchomienie Programu i otwarcie formularzy rozliczeń lub modułu „Asystent” jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy licencyjnej.

 3. Umowa licencyjna gwarantuje Użytkownikowi możliwość bezpłatnego korzystania z Programu w celu rozliczenia własnego podatku PIT oraz w celu bezpłatnego rozliczania podatku PIT osób bliskich.

 4. Wydawca i Autorzy nie udzielają nikomu prawa do korzystania z Programu w celu (za wyjątkiem pkt. 5 Umowy licencyjnej):

  1. świadczenia usług odpłatnych;

  2. usług wykonywanych dodatkowo w ramach innej umowy zawartej na świadczenie usług odpłatnych (np. rozliczenie PIT dla klientów);

  3. w ramach obowiązków służbowych.

 5. W szczególnych przypadkach

  1. gdy zachodzi możliwość pozyskania 1% podatku należnego na rzecz promowanych OPP,

  2. gdy Użytkownik chce przy pomocy Programu świadczyć nieodpłatne usługi wypełniania zeznań PIT w ramach akcji dobroczynnej dla ludności,

  to Wydawca w odpowiedzi na pismo e-mail może udzielić Użytkownikowi osobnej, pisemnej Licencji na korzystanie z Programu.
 6. Program umożliwia wybór KRS OPP poprzez:

  1. akceptację zaproponowanego przez Program numeru KRS z listy promowanych OPP;

  2. wybranie numeru KRS z listy promowanych OPP;

  3. zmianę na dowolny lub usunięcie numeru KRS OPP bezpośrednio w polach formularza PIT.

 7. Wydawca nie prowadzi wsparcia technicznego w zakresie działania Programu. Uzyskanie wsparcia technicznego jest możliwe na ogólnodostępnym forum internetowym w temacie “PITy IPS edycja 2022 za 2021 | PITy 2021 Asystent”.

 8. Wydawca nie prowadzi doradztwa podatkowego. Uzyskanie wsparcia merytorycznego jest możliwe na ogólnodostępnym forum internetowym w temacie “PITy - zagadnienia podatkowe”.

 9. Autorzy Programu dołożyli największych starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie technicznym i merytorycznym. Ponieważ program jest dziełem pracy ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu Wydawca ani Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne spowodowane działaniem Programu, jednocześnie dołożą wszelkich starań, aby ewentualne błędy jak najszybciej usunąć.

 10. Logo programu, nazwy handlowe i znaki towarowe niniejszego oprogramowania stanowią wyłączną własność Wydawcy i żadne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania/dystrybucji bez pisemnej zgody Wydawcy Programu.

 11. Użytkownik nie ma prawa do odtwarzania kodu źródłowego oraz dekompilacji Programu, w tym łamania praw autorskich. Zabrania się również czerpania korzyści finansowych z dystrybucji niniejszego oprogramowania przez Użytkownika lub osoby trzecie. Ograniczenia te dotyczą również aktualizacji Programu, które Wydawca może dostarczyć Użytkownikowi w przyszłości, chyba że Umowa licencyjna dołączona do nowszej wersji Programu będzie stanowiła inaczej.

 12. Program nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)".

 13. Użytkownik korzystając z Programu oświadcza, że przyjmuje program “tak jak jest” i nie rości ani nie będzie w przyszłości wysuwał do Wydawcy oraz Autorów żadnych roszczeń w każdym aspekcie dotyczącym użytkowania Programu.

 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały promocyjne i wytworzenie Programu nie zostały sfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Umowy licencyjnej Wydawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy jednoznacznej z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej w trybie natychmiastowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym czasie zaprzestając korzystania z Programu poprzez odinstalowanie Programu.

 16. Możliwe spory wynikłe na tle niniejszej Umowy licencyjnej rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

Niniejszym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Umową licencyjną i rozumie jej postanowienia oraz, że korzystając z Programu akceptuje warunki niniejszej Umowy.

Wydawca
Fundacja Nasza Szkoła