Promyk Iława – PIT roczny

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Iławskiego „Promyk”

ul. 1 Maja 6 C
14-200 Iława
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wejdź na stronę internetową
 
KRS: 0000019992
NIP: 744-15-54-990

Rozbuduj razem z nami OŚRODEK WSPARCIA

Głównym celem Naszego Stowarzyszenia jest rozwijanie inicjatyw i podejmowanie działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do ich integracji ze środowiskiem zewnętrznym oraz wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć prowadzących do ich usamodzielnienia.

Nasze działania to min:

  • prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • tworzenie grup samopomocowych, grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, przyjaciół,
  • polepszanie warunków bytowych, kulturalnych, rekreacyjno – wypoczynkowych uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie,
  • wsparcie organizacyjne i finansowe uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie i ich rodzin – w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć (klubowych) w godzinach popołudniowych, wyjazdów, imprez integracyjnych, itp.,
  • coroczna zabawa andrzejkowa dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu iławskiego,
  • coroczne wsparcie Małego Festiwalu Filmowego „ Ty i Ja” w Zalewie.

Ośrodek wsparcia

Ośrodek Wsparcia w programie do rozliczeń PIT

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić,
 bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny,
 czasami czuje się bardzo samotny
Ernest Hemingway

Te słowa przyświecały Stowarzyszeniu w tworzeniu miejsca, w którym osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze mogłyby się spotykać. Tym miejscem okazał się Ośrodek Wsparcia zbudowany z 1%.

W Ośrodku osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby starsze spotykają się trzy razy w tygodniu. Różni ich wiek, stan zdrowia i zainteresowania. Łączy natomiast chęć spędzenia czasu w swoim towarzystwie i szeroko pojęty rozwój.
Tutaj nikt się nie nudzi, każda z osób korzystająca z Ośrodka, zajmuje się tym, co lubi najbardziej. A wachlarz tego, co sprawia im przyjemność i co oferuje Ośrodek, jest ogromny. Jedni przychodzą, bo lubią zajęcia plastyczno – rękodzielnicze, inni – bo lubią coś ugotować, poćwiczyć, posurfować w internecie, a jeszcze inni chcą po prostu porozmawiać przy kawie i ciastkach.

W Ośrodku osoby z niepełnosprawnościami integrują się z osobami pełnosprawnymi, tutaj wszyscy są postrzegani przez siebie i innych tak samo. Wszyscy Uczestnicy Ośrodka czują, że jest to Ich miejsce na ziemi. A o swoje miejsce trzeba dbać i dbają. Podlewają kwiatki, przesadzają je, wspólnie sprzątają po zajęciach.

Główną wartością Ośrodka Wsparcia jest to, że osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby starsze otrzymują miejsce, gdzie mogą się spotkać i pracować z innymi ludźmi o podobnych problemach, mają możliwość wymiany myśli i doświadczeń na temat Ich konkretnych problemów.

W trakcie dawania i przyjmowania pomocy Uczestnicy Ośrodka jednocześnie uczą się, jak pomagać sobie i innym oraz jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby między innymi skutecznie podnieść swoją aktywność społeczną. Dodatkowo otrzymują profesjonalne wsparcie i edukację, w myśl zasady, że: „Aby wyzdrowieć, należy stanąć na dwóch nogach – jedna to wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalisty, druga to wsparcie nieprofesjonalistów w grupie samopomocowej”.

Nasze plany na lata następne:
Rozbudowujemy Ośrodek Wsparcia dla osóbz niepełnosprawnościami o mieszkania treningowe, wspomagane.

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia
Albert Einstein

Pierwsze potrzeby życiowe:
woda, chleb, odzienie i dom
Mądrość Syracha 29,21

Osoby z niepełnosprawnościami podczas okresowych pobytów treningowych, mają możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem wolnym, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców czy stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Pobyt w mieszkaniu treningowym przygotuje do w miarę samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa domowego min. w mieszkaniu wspomaganym.
Mieszkania wspomagane będą docelowymi mieszkaniami, dającymi osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia w codziennym życiu.

Jeśli uznasz, że Nasze działania warte są dodatkowego wsparcia możesz przekazać Nam 6% (osoba fizyczna) lub 10% (osoba prawna) swojego dochodu w ramach darowizny (odliczanej przez osobę fizyczną w PIT/O – sekcja B, poz. 11 lub 12); przelew z dopiskiem: "na  Ośrodek Wsparcia".

Numer konta dla darczyńców:
Konto: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Iławie
Nr 14 2030 0045 1110 0000 0250 1580

Niniejsza strona, programy i materiały promocyjne tu zamieszczone nie są finansowane z części podatku przeznaczonego na rzecz organizacji pożytku publicznego.