Pierwszy program do rozliczeń rocznego podatku, jaki był dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS służył do rozliczenia dochodów z 1997 roku.

Poprzedził go rok wcześniej program przygotowany na dyskietkach i płytach CD, rozprowadzany z siedziby IPS w Bydgoszczy. W tamtych czasach – niewiele osób już pamięta – druki zeznań podatkowych miały inny wygląd i większy format. Były to jednocześnie pierwsze doświadczenia w pewnym (też internetowym) sensie przedpremierowe w tworzeniu, jak i w używaniu formularzy z komputera. W ten sposób pierwsze, ogólnodostępne poprzez Internet wydanie PITy 1997 zbiegło się z nową szatą graficzną zastosowaną przez Ministerstwo Finansów, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni po dziś dzień.

Formularze z komputera firmy IPS

Pan Marcin Konopka – Autor programu od samego początku zdecydował, że program dla użytkowników indywidualnych, wypełniających roczne zeznania dla siebie i osób bliskich nie ma wyznaczonej ceny. Zapłatą za wykorzystanie programu, w dobrowolnie określonej przez użytkownika wysokości, staje się datek wpłacany na cel charytatywny. Jest to formuła programu znana na świecie pod określeniem donateware – program zbierający darowizny (ang. donate) na dobry cel, w dobrowolnie określonej kwocie (według własnych możliwości i własnej miary hojności). Tak więc nie całkiem trafny jest skrót myślowy stosowany przy poszukiwaniu tego typu programu – darmowy program do rozliczania podatków, gdyż to określenie oznacza freeware – inny rodzaj programu i licencjonowania.

Późniejsze edycje od PITy 2000 miały już określany przez Autora programu konkretny cel, zbierając przez kolejne lata ponad 200 tys złotych rocznie m.in. na świetlicę profilaktyczno wychowawczą, prowadzoną przez Caritas w Siedlcach, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy, Szkołę s.s. Urszulanek w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, czy założoną w Siedlcach Fundację Nasza Szkoła (PITy 2003) oraz kilka innych dzieł. Szerzej zostało to opisane w artykule, w Gościu Niedzielnym 13/2005 oraz w Głosie Ojca Pio nr 32/2005. Od wersji 2003 program przeszedł metamorfozę nie tylko wyglądu. Była to gruntowna przebudowę pod potrzeby nowej generacji sprzętu i oprogramowania (stąd wyróżnik NG w nazwie programu z tamtych lat i potoczna nazwa programu PITy NG).

Od rozliczeń za rok 2004 rozpoczęła się możliwość przekierowania 1% należnego podatku dochodowego na rzecz wybranej przez podatnika Organizacji Pożytku Publicznego, czyli takiej, która przede wszystkim prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (fragment ustawy o OPP i wolontariacie).

Jeden procent nie jest to darowizna, a część należnego podatku, który nie trafi bezpośrednio do Skarbu Państwa, ale zasili pozarządową organizację realizującą również cele w skali społecznej. Okazało się w praktyce, że środki pozyskane z roku na rok coraz liczniej (nigdy nie sięgają jednego procenta podatku w skali całości podatku od osób fizycznych – nie wszyscy myślą o przekazaniu 1% dla OPP) są wielokrotnie większe niż środki pozyskiwane z darowizn związanych z programem. To kwoty milionowe w skali kraju, jak wiemy z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Niezmiennie, Autor programu udziela bezpłatnej licencji na używanie programu dla osób rozliczających własne zeznania lub bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom, oczekując w zamian przekazania 1% podatku na dobry cel.

W ostatnich latach wypracowywana była formuła pozyskania poprzez Program PITy… środków z 1% dla szerszej grupy OPP. Podmiotów wpisanych w poszczególne edycje roczne programu było więcej lub mniej, modyfikowane były również zasady współpracy żeby wypracować jej najlepszą formę, umożliwiającą pozyskanie środków będących siłą napędową Organizacji Pożytku Publicznego. W latach od wprowadzenia 1% program PITy zbierał go łącznie dla 82 OPP.

Od 23 edycji czyli programu PITy 2020, w kolejnej – nowej odsłonie jako szacie graficznej, ale i nowszej konstrukcji, producentem programu jest Fundacja Nasza Szkoła, której założycielem jest Autor programu, p. Marcin Konopka. Program fundacji, która jet organizacją pożytku publicznego, niezmiennie wspiera również inne OPP.

Od podatku rozliczanego w 2022 roku, skutkiem zmian podatkowych wprowadzonych przez „nowy ład”, dla OPP przekazujemy 1,5% podatku. Ogólna liczba wspartych organizacji wzrosła do 90.


Niniejsza strona, programy i materiały promocyjne tu zamieszczone nie są finansowane z części podatku przeznaczonego na rzecz organizacji pożytku publicznego.