tworzymy Program PITy 2023 Asystent

W programie do rozliczeń podatkowych za rok 2023 przestawiamy Państwu Organizacje Pożytku Publicznego, które działają w skali społecznej – swoim oddziaływaniem, realizowaną w wieloraki sposób pomocą obejmują całe grupy potrzebujących ludzi.

Program jest przygotowany tak, by umożliwić szybkie i bezproblemowe przekazanie 1,5% na rzecz OPP zaproponowanej przez nas Organizacji, poprzez automatyczne podstawienie jej nr KRS w odpowiednie pole formularza. Program losowo wybiera jedną z OPP, z utworzonej w programie listy i dokona obliczenia wartości do przekazania na jej rzecz. Jeśli jednak macie Państwo upatrzoną Organizację, którą chcecie wesprzeć swoim JEDNYM PROCENTEM, której nr KRS jest Wam znany, możecie w odpowiedniej pozycji formularza wpisać inny numer, niż podstawiony przez program.

Wybrać w rozliczeniu podatkowym możemy tylko jedną organizację - przez wpisanie jej numeru KRS w sekcji o nazwie WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

Jeżeli chcecie Państwo wybrać jedną z proponowanych przez nas OPP, jednak inną niż wylosowana przez program, w poz. Nr KRS można rozwinąć listę wyboru. Kliknięcie na nazwie Organizacji lub odnośniku "Wybierz do zeznania" powoduje wpisanie jej numeru w pozycję formularza. Jeśli natomiast zdacie się Państwo na standardowe działanie programu - nie trzeba robić nic, a 1,5% zostanie przekazane potrzebującym!

Chociaż czasami wydaje się, że są to niewielkie pieniądze, ale w skali społecznej składają się na znaczące kwoty dla potrzebujących, objętych opieką i staraniami fundacji czy stowarzyszeń. Liczy się każda złotówka!

W tym roku możemy przekazać nasze złotówki (również te pojedyncze) na rzecz którejś z Organizacji:

Brama Bratek Czyste Serca
Fundacja Pomocy Dzieciom Fundacja Świętego Barnaby
Hospicjum Królowej Apostołów
Kairos Latarnia
Nasza Szkoła Podlaskie Centrum Radiowe Promyk
Razem Spes Żyj dla Innych
  Stowarzyszenie św. Celestyna   

Niniejsza strona, programy i materiały promocyjne tu zamieszczone nie są finansowane z części podatku przeznaczonego na rzecz organizacji pożytku publicznego.