Dla biur rachunkowych, kancelarii podatkowych lub osób usługowo wypełniających PITy, konieczne jest zwrócenie się do Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS celem wykupienia licencji na użytkowanie programu z poszerzoną funkcjonalnością – zgodnie z profesjonalnymi potrzebami.

Dla profesjonalistów powstał w 2019 roku nowy program o nazwie PITy IPS. Umożliwia korzystanie z bazy danych klientów, ma szereg nowych funkcjonalności  przydatnych w zawodowym wypełnianiu zeznań podatkowych.

Programy PITy z numerem roku w nazwie przeznaczone są dla użytkowników indywidualnych.

Ponieważ przekazanie 1,5% w działalności Biur i Kancelarii podatkowych jest delikatniejszej natury – wymaga deklaracji woli klienta, po wpisaniu numeru licencji pozycja do wpisania numeru KRS pozostaje pusta. Po kliknięciu w polu otwiera się okno podpól, w którym pod początkiem pola "Numer KRS" widoczne są trzy ikony wbudowanych funkcji. Druga – skierowana w dół strzałka – otwiera listę wyboru, zawierająca propozycję wyboru spośród zaproponowanych przez nas Organizacji Pożytku Publicznego. Kliknięcie na nazwie organizacji lub odsyłaczu "Wybierz do zeznania" powoduje wpisanie nr KRS wskazanej organizacji.

Stwarzamy zatem państwu szybką możliwość przekazania 1,5% na rzecz OPP wybranej z listy Organizacji, poprzez wybranie jednym kliknięciem. Można tu również wpisać nr KRS podany przez Państwa klienta.

Wykorzystanie 1,5% zależy w dużym stopniu od Doradcy Podatkowego, jego rozmowy z klientem, którego podatek będzie rozliczał. Jeżeli temat 1,5% ulegnie zapomnieniu, podatnik nie wyrazi jasno swojej woli dotyczącej przekazania tej części swojego podatku, doradca wypełniając zeznanie ma związane ręce, gdyż nie zna woli darczyńcy. Dlatego w imieniu wszystkich OPP prosimy Doradców Podatkowych nie zapominajcie o 1,5% waszych klientów. Dla nas to bardzo ważny temat, dla was – można powiedzieć - zaledwie chwila jaką poświęcacie na cele dobroczynne!

Nie wszyscy zwracają uwagę na temat jednego procenta, a właśnie w Waszych, Szanowni Doradcy, rękach znajduje się możliwość pozyskania największej części z sumarycznej, ogólnokrajowej kwoty. Może warto przy okazji podpisywania upoważnienia do reprezentowania podatnika wpisać i ten element upoważnienia – do przekazania 1,5% ze wskazaniem nr KRS, a jeżeli ten temat nie interesuje podatnika, niech da wolną rękę sporządzającemu formularz. Niektórzy – z powodu braku czasu – przejawiają niechęć wobec szukania konkretnej Organizacji, ale mają wolę wsparcia określonego rodzaju działań. Dlatego dobór OPP w programie obejmuje:

  • opiekę nad niepełnosprawnymi,
  • aktywizację, wychowanie i kształcenie młodzieży,
  • opieka paliatywna - hospicyjna,
  • promowanie wartości rodzinnych,
  • opiekę zastępczą - rodziny zastępcze i adopcyjne,
  • obronę życia ludzkiego,
  • wyprowadzanie z uzależnień lub bezdomności,
  • wsparcie mediów społecznych.

Przejdź do strony
PIT IPS