Żyj dla Innych – PIT roczny

Stowarzyszenie „Żyj dla Innych”

ul. Leśna 3
87-800 Włocławek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wejdź na stronę internetową

KRS: 0000239730
NIP: 888-28-83-565

Nasza miłość nie zamyka drzwi

Młody człowiek musi być przekonany, że pragniemy jego dobra, że żyjemy nie dla samych siebie, ale dla niego.“
św. Alojzy Orione

Stowarzyszenie „Żyj dla innych” funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku przy ul. Leśnej 3, w którym minionego roku szkolnego przebywały tylko dziewczęta niepełnosprawne intelektualnie oraz ruchowo. Obecnie uległa zmianie organizacja pracy ośrodka i od września 2021r. przebywają w nim również chłopcy. Stowarzyszenie w różny sposób wspiera działania tej placówki.

Głównym celem działań Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, w tym działanie na rzecz wyrównywania szans tych osób, tworzenie lepszych warunków życia zarówno pod względem intelektualnym jak i materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Dzięki wsparciu finansowemu różnorodnych instytucji i fundacji udaje nam się te cele realizować.

PRZEKAZUJĄC NAM 1,5% POMAGASZ:

Specjalny Ośrodek Wychowawczy wspierany przez program PITy

• wspierać osoby, w szczególności, z niepełnosprawnością intelektualną,
• tworzyć im lepsze warunki życia i rozwoju,
• zdobywać środki niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania,
• organizować wycieczki edukacyjno–rekreacyjne,
• prowadzić ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym,
• wspierać rodziny osób niepełnosprawnych na wielu płaszczyznach,
• oraz inne zadania wynikające z konkretnych i sytuacji. 
Wyzwanie z roku 2022 – budowa wielofunkcyjnego boiska.

Wyzwanie z 2022 roku – spełnione! Wychowankowie mają nowe, wspaniałe i bezpieczne dla wszystkich miejsce do uprawiania sportów i zabaw na świeżym powietrzu! Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

NOWE WYZWANIE na rok 2023 „Likwidacja barier architektonicznych w toaletach na poziomie -1 budynku SOW”

Niepełnosprawności ruchowe to utrudnienie w korzystaniu z wielu miejsc nie tylko ogólnodostępnych, ale i tych, które znajdują się w miejscach z których korzystamy każdego dnia.
W trosce o ułatwienie codziennej egzystencji naszych wychowanków z niepełnosprawnościami ruchowymi, w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym chciałybyśmy przekształcić, znajdujące się na poziomie -1 toalety, na odpowiednio dostosowane dla nich.
Obecnie na tym poziomie znajduje się stołówka, sale w których odbywają się zajęcia rewalidacyjno – dydaktyczne oraz znajdują się wejścia z terenów rekreacyjnych ośrodka. Do jednej z toalet wchodzi się po schodkach, obie z nich posiadają drzwi o nieodpowiednich wymiarach, przez które nie można wjechać z wózkiem inwalidzkim czy wejść z „balkonikiem”. Takie niedogodności powodują, że w razie kiedy podopieczni chcą skorzystać z WC muszą wjeżdżać na pierwsze piętro gdzie znajdują się pokoje i toalety odpowiednio dostosowane.
Jak dużym jest to utrudnieniem w codziennym życiu wiedzą tylko takie osoby, które muszą pokonywać bariery architektoniczne każdego dnia swojego życia. Empatia innych to wiele, jednak poczucie bezsilności w najzwyklejszych sytuacjach powoduje u osób niepełnosprawnych poczucie wykluczenia ze społeczeństwa.
Nasz projekt - „Likwidacja barier architektonicznych na poziomie -1 budynku SOW” skierowany jest do wychowanków SOW oraz podopiecznych innych Stowarzyszeń i Fundacji z którymi się spotykamy na organizowanych przez nas spotkaniach i uroczystościach zarówno w budynku, jak i w plenerze.

Można nas wesprzeć  poprzez darowiznę dokonaną przelewem bankowym.

Kwotę tę można odliczyć w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O jako darowiznę na rzecz organizacji  pożytku publicznego w ramach limitu 6% dochodu u osób fizycznych, a 10% u osób prawnych. Jest to inna forma wsparcia niż 1,5%.

KONTO BANK: PeKaO S.A. I o/ WŁOCŁAWEK
83 1240 3389 1111 0010 0789 7929

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

 

Niniejsza strona, programy i materiały promocyjne tu zamieszczone nie są finansowane z części podatku przeznaczonego na rzecz organizacji pożytku publicznego.