NIEPEŁNOSPRAWNI ZALEŻNI to dwa słowa, które najlepiej oddają charakter naszych podopiecznych…

gdyż w większości przypadków dzieci oraz młodzież objęta naszą opieką, samodzielna nie jest i nigdy nie będzie…
Konrad wspierany poprzez rozliczenie roczne podatkuPrzykładem odzwierciedlającym skalę problemu jest historia jednego z naszych podopiecznych. To 21 letni Konrad dotknięty autyzmem, któremu towarzyszy autoagresja.
Co to oznacza dla Niego? Częste urazy głowy, które doprowadziły do częściowej ślepoty. Fizyczny ból spowodowany samookaleczeniem i brakiem samokontroli.
Co to oznacza dla nas? Konieczność zapewnienia mu indywidualnej opieki, w pełni dostosowanej do jego potrzeb. Opieka terapeuty, którego uwaga podczas 8 h systemu opieki skoncentrowana jest wyłącznie na podopiecznym. Zapewnienie wielorakiej rehabilitacji.
Co to oznacza dla Jego rodziców/opiekunów? Możliwość podjęcia pracy zawodowej na czas pobytu dziecka w placówce Stowarzyszenia. Możliwość realizowania codziennych czynności/planów.
Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie jak funkcjonuje rodzina osoby niepełnosprawnej niesamodzielnej pozbawiona możliwości korzystania z opieki organizacji takiej jak nasza?
Niestety, po ukończeniu 25 lat, nasi podopieczni oraz ich rodziny, stracą taką możliwość, wpadając w lukę systemową, pozostawiającą ich samych sobie z problemem.
Pomagamy i chcemy nadal pomagać nie tylko niepełnosprawnym, ale ich rodzinom dlatego też aby móc dopełnić nasze działania i nadać im ciągły charakter, niezbędne jest stworzenie miejsca skrojonego na miarę i potrzeby naszych najstarszych wychowanków. Chcemy wybudować dla nich Szkołę, w której znajdą swobodną przestrzeń do rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz doskonalenia i utrwalania zdobytych już umiejętności. Chcemy również, by kończąc ostatni edukacyjny etap, mieli możliwość korzystania z dalszej profesjonalnej opieki. Dlatego też naszą wolą jest stworzenie Klubu Samopomocy działającego przy szkole, w którym jej absolwenci, mimo ukończonych 25 lat, mogliby kontynuować trening samoobsługi i zaradności życiowej, nie zostając bez wsparcia.
Stań się współrealizatorem działań, które są niezbędne niepełnosprawnej młodzieży. Wesprzyj nas poprzez jednorazową darowiznę lub comiesięczny odpis od pensji – wypełniając deklarację payroll.
Odwiedź naszą stronę – Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BratekLogo Bratek i roczna deklaracja PIT – i „wesprzyj nas” dokładając swoją cegiełkę.

 

Niniejsza strona, programy i materiały promocyjne tu zamieszczone nie są finansowane z części podatku przeznaczonego na rzecz organizacji pożytku publicznego.