Nie myli się tylko ten, co nic nie robi.

 • 13.07.2023
  • Rozbudowano obliczenia w poz. 39-40 na PIT/O dla przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa (dodano możliwość automatycznego podziału wspólnej kwoty wydatków w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej).
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 25.05.2023
  • W PIT/O do poz. 37-42 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
  • W PIT/O do poz. z części E rozbudowano pomoc kontekstową o dodatkowe opracowanie na temat ulgi na rodzin 4+.
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 18.05.2023
  • Na prośbę użytkowników dodano PIT-11(29) w części "Formularze od płatnika".
  • Na zakładce "Podsumowanie" dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 429a na PIT-36 przy zmianie rozliczenia z małżonków osobno (w przypadku gdy PIT-37 był utworzony dla podatnika a PIT-36 dla małżonka) na małżonków razem.
  • Dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 55a / 56a na PIT/O przy zmianie z rozliczenia małżonków osobno na razem.
  • Różne usprawnienia.
 • 22.04.2023
  • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika".
  • W PIT/O do poz. 11-36, 43-45, 48-54 i 57-59 oraz do poz. z części D i E dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
  • Dodano dodatkowe opracowanie dotyczące ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dostępne jako pomoc kontekstowa do odpowiednich pól na PIT-36 i PIT-37).
  • Różne usprawnienia.
 • 31.03.2023
  • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT-37 w części C i na PIT-36L w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
  • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko".
  • Dodano dodatkowe opracowania do PIT-28.
 • 24.03.2023
  • Dodano "Kalkulator HPN" w poz. 137 na PIT-37, w poz. 316 na PIT-36 oraz na zakładce "Podsumowanie".
  • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT/B i PIT/ZG oraz na PIT-36 w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
  • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem".
  • Różne usprawnienia.
 • 16.03.2023
  • Dodanie opcji Rozliczenie / Asystent danych PIT / Konwersja PIT-28, PIT-36L -> PIT-36.
 • 03.03.2023
  • Premiera PITy 2022 Asystent.
   Trwają jeszcze prace nad:
   wprowadzaniem PIt-11, zmiany PIT-28 i PIT-36L na PIt-36, obliczenia podatku hipotetycznego.