Nie myli się tylko ten, co nic nie robi.

 • 24.03.2023
  • Dodano "Kalkulator HPN" w poz. 137 na PIT-37, w poz. 316 na PIT-36 oraz na zakładce "Podsumowanie".
  • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT/B i PIT/ZG oraz na PIT-36 w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
  • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem".
  • Różne usprawnienia.
 • 16.03.2023
  • Dodanie opcji Rozliczenie / Asystent danych PIT / Konwersja PIT-28, PIT-36L -> PIT-36.
 • 03.03.2023
  • Premiera PITy 2022 Asystent.
   Trwają jeszcze prace nad:
   wprowadzaniem PIt-11, zmiany PIT-28 i PIT-36L na PIt-36, obliczenia podatku hipotetycznego.